Samen werken aan een nieuwe toekomst!
BoekZo! - Boekhouden en belastingen SelectZo - Werving en selectie Stamrecht BV - Dé grootste stamrecht specialist van Nederland PensioenBV.nu - De grootste PensioenBV specialist

Definitief rapport herziening inkomstenbelasting

van commissie Van Dijkhuizen gepubliceerd - 19 juni 2013

Het definitieve rapport over de herziening van de inkomstenbelasting van de commissie Van Dijkhuizen is gepubliceerd op 17 juni 2013. Deze commissie had al eerder op 17 oktober 2012 een interimrapport uitgebracht. De maatregelen die daarin werden getroffen hadden met name betrekking op box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Het tweede en tevens definitieve rapport bevat ook maatregelen voor box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen).

De meest opvallende aanvullingen op het interimrapport zijn de volgende:

 1. Verlaging van de hoogte van het forfaitaire rendement in box 3. Die gaat van 4% naar 3%. Ook zou die aan de spaarrente van de voorafgaande vijf jaren gekoppeld kunnen worden. Voor 2014 zou dit leiden tot een forfaitair rendement van 2,4%. De ouderentoeslag op het heffingvrije vermogen in box 3 wordt afgebouwd in achttien jaarlijkse stappen.
 2. Over het box 2-vermogen (aandelenvermogen van directeur-grootaandeelhouder) komt een forfaitair rendement van 2,4%. Indien het feitelijke dividend minder bedraagt dan het forfaitaire rendement, dan wordt het verschil bij de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang bijgeboekt.
 3. Verlaging van het box 2-tarief van 25% naar 22%;
 4. Het ‘gebruikelijk loon’ dat een directeur-grootaandeelhouder fiscaal mag vaststellen voor zichzelf, mag niet meer maximaal 30% maar maximaal 10% afwijken van wat een ‘vergelijkbare werknemer zonder aandelenbelangen’ verdient.
 5. De eigen woning verdwijnt uit box 1 en gaat geleidelijk over naar box 3. Daarbij wordt de aftrekbaarheid van hypotheekrente van een eigenwoninglening zowel voor bestaande als nieuwe gevallen in één keer beperkt tot het tarief in de eerste belastingschijf (37%). Verder is het niet meer verplicht om de eigen woningschuld volledig af te lossen, het volstaat om af te lossen tot de helft van de waarde. De overdrachtsbelasting op woningen vervalt. Gedurende twaalf jaar blijft de rente op een restschuld van een voormalige eigen woning aftrekbaar als eigenwoningrente.
 6. Geleidelijk aan gaan de huren in de gereguleerde sector omhoog en worden door een verhuurderheffing afgeroomd.
 7. Er komt een ‘huishoudentoeslag’ waarin de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget zijn samengevoegd met een uniform afbouwpercentage dat onafhankelijk is van het aantal toeslagen of het inkomen.
 8. Niet meer de burger, maar de zorgverzekeraar ontvangt maximaal de eerste € 1.100 aan huishoudentoeslag per persoon. Het overige deel wordt wel aan de burger uitbetaald.


Over de aanpassingen in box 1 heeft de commissie nog verdere details aangebracht. De eindsituatie is als volgt:

 1. Het aantal tariefschijven wordt teruggebracht naar twee. Het laagste tarief bedraagt 37% en het hoogste tarief 49%. De tarieven kunnen in latere jaren verder dalen tot 34% en 46%. De lengte van de eerste belastingschijf (€ 19.645, jaar 2013) gaat met circa € 20.000 omhoog naar ruim € 60.000;
 2. Verhoging met € 300 voor de algemene heffingskorting (€ 2001, jaar 2013);
 3. Verhoging met € 400 van de arbeidskorting (maximaal € 1.723, jaar 2013);
 4. Voor zover er aftrekposten blijven bestaan in box 1, geeft de commissie als advies om deze zo veel mogelijk de vorm te geven van heffingskortingen en waarbij de kosten tegen een vast tarief worden verrekend.  


Bron: Ministerie van Financiën, 18-6-2013, Nieuwsbericht.

 • Bel: 0486 – 820 222
 • Contact opnemen
  • Naam*

   Woonplaats*

   Telefoonnummer*

   E-mail*

   Bel mij*
     Overdag
     's Avonds
   Opmerkingen

   (*) Zijn verplichte velden

Slim besparen op AWBZ?

lees meer..

Waarom een Hypotheek BV? Bekijk het rekenvoorbeeld!
Inschrijven nieuwsbrief