Samen werken aan een nieuwe toekomst!
BoekZo! - Boekhouden en belastingen SelectZo - Werving en selectie Stamrecht BV - Dé grootste stamrecht specialist van Nederland PensioenBV.nu - De grootste PensioenBV specialist

Sociaal akkoord WW en ontslagrecht

Situatieschets

Nederland telt op dit moment 600 000 werklozen. Elke maand komen er ongeveer 20 000 bij. Van het totaal aantal werklozen hebben ongeveer 400 000 recht op een WW-uitkering. Afhankelijk van het arbeidsverleden, heeft de werkloze recht op maximaal 38 maanden WW-uitkering. Deze bedraagt 70 procent van het laatst verdiende loon. In 2012 kostte de WW de staat bijna 5 miljard euro.

Volgens het kabinet is de situatie onbetaalbaar en onhoudbaar geworden. In het regeerakkoord stond dat een werkloze vanaf 2014 70% van zijn laatst verdiende loon zou ontvangen in het eerste jaar, in het tweede en het derde jaar zou hij 70% van het minimumloon ontvangen. Daarna komt hij in de bijstand. Vakbonden en werkgevers vinden dat onaanvaardbaar. Volgens werkgevers betekent dat een fikse aderlating voor de economie.

Afspraken uit het sociaal akkoord:

Werkloze werknemers houden recht op drie jaar en twee maanden WW. De wettelijke WW-regeling wordt in fasen bekort tot twee jaar in 2019. Voor de resterende veertien maanden moeten werkgevers en werknemers onderhandelen tijdens cao-onderhandelingen. Dat betekent dat de overheid nog maar twee jaar verantwoordelijk is voor de werkloosheid uitkeringen. Daarnaast zullen de werknemers, om recht te hebben op een WW-uitkering, weer premie moeten gaan betalen, evenveel als de werkgevers. De overheid bespaart op die manier toch weer geld. Deze maatregelen gaan pas in vanaf 2016. De huidige werklozen merken dus niets van deze nieuwe maatregelen.

Ontslagrecht

Situatieschets

Hoe krijg je jongeren en (langdurige) werklozen makkelijker aan een baan? Een versoepeling van het ontslagrecht zou kunnen helpen. In Nederland wisselen we veel minder snel van baan in vergelijking met andere landen. Wij zijn namelijk bang dat, bij een eventueel ontslag, de vertrekvergoeding dan lager uitvalt. Het is voor bedrijven daarom moeilijk en kostbaar om iemand te ontslaan. Maar als bedrijven weten dat ze iemand makkelijker kunnen ontslaan, dan zullen ze ook sneller mensen weer aannemen. Dat is althans de verwachting. Ook denken de bedrijven zo een betere internationale concurrentiepositie te krijgen, omdat een soepeler ontslagrecht tot lagere loonkosten leidt. De vakbonden en de SP vrezen echter dat met name oudere werknemers en arbeidsgehandicapten het slachtoffer zullen worden en geen werk meer zullen kunnen vinden.

Afspraken uit het sociaal akkoord:

In het sociaal akkoord is afgesproken dat alleen het UWV de reden van ontslag mag toetsen. Alleen in geval van een arbeidsconflict zal het mogelijk zijn om naar de kantonrechter te gaan. En indien de werknemer het niet eens is met het besluit van het UWV, dan kan ook hij in beroep gaan bij de rechter.

Elke werknemer die ontslagen wordt, krijgt een overgangsvergoeding van maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris dat hoger ligt. Dat bedrag moet gebruikt worden voor (om)scholing of outplacement.

De hoogte van het bedrag wordt bepaald door het arbeidsverleden. Voor ieder gewerkt dienstjaar ontvangen werknemers een derde maandsalaris. Heeft men langer dan tien jaar op dezelfde plek gewerkt, dan ontvangt men, vanaf het tiende dienstjaar, een vergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar.

De vakbonden hebben voorgesteld dat in CAO’s van de betreffende voorgaande voorstellen mag worden afgeweken.

Voor vijftigplussers wordt een overgangsregeling getroffen.

De beoogde ingangsdatum van deze maatregelen is 1 januari 2016

 

 • Bel: 0486 – 820 222
 • Contact opnemen
  • Naam*

   Woonplaats*

   Telefoonnummer*

   E-mail*

   Bel mij*
     Overdag
     's Avonds
   Opmerkingen

   (*) Zijn verplichte velden

Slim besparen op AWBZ?

lees meer..

Waarom een Hypotheek BV? Bekijk het rekenvoorbeeld!
Inschrijven nieuwsbrief