Samen werken aan een nieuwe toekomst!
BoekZo! - Boekhouden en belastingen SelectZo - Werving en selectie Stamrecht BV - Dé grootste stamrecht specialist van Nederland PensioenBV.nu - De grootste PensioenBV specialist

Sociaal akkoord 12 april 2013

Geen beperking van de WW-duur en uitstel van de versoepeling van het ontslagrecht zijn de belangrijkste afspraken in het sociaal akkoord, dat het Kabinet Rutte II en werkgevers- en werknemersbonden donderdag 11 april hebben gesloten. Het sociaal akkoord versoepelt of draait maatregelen terug die in het regeerakkoord waren vastgelegd.

De veranderingen ten opzichte van het regeerakkoord

Geen verkorting van de WW-duur

In het regeerakkoord lag vast dat de huidige duur van de WW van maximaal 38 maanden ingekort zou worden tot 24 maanden. Voor zover het de wettelijke WW-duur betreft, blijft deze inkorting tot 24 maanden (2 jaar). Vanaf 2016 wordt de wettelijke WW-duur geleidelijk aan afgebouwd met een maand per kwartaal. Voor wat betreft het derde jaar, zullen werkgevers en werknemers overeenstemming moeten bereiken tijdens cao-onderhandelingen.

Ook de hoogte van de premie, die in het regeerakkoord op 70% van het minimumloon zou uitkomen in het tweede jaar, blijft op 70% van het laatstverdiende loon in het sociaal akkoord.

De WW-premie voor werknemers keert terug.

Ontslagrecht: versoepeling uitgesteld naae 1 januri 2016

De maatregelen in het regeerakkoord maakten het voor werkgevers gemakkelijker om werknemers te ontslaan. Een maximale ontslagvergoeding van een half maandsalaris per dienstjaar tot een maximum van 75.000 euro was gepland. Deze maximale ontslagvergoeding blijft, maar slechts voor werknemers met een inkomen boven de 75.000 euro. Andere aanpassingen van het ontslagrecht zijn de stap naar één ontslagformule en een ontslagvergoeding van een derde tot een half maandsalaris per dienstjaar.

De beoogde iingangsdatum van de maatregelen is verschoven naar 1 januari 2016.

Overige

 • De extra bezuinigingen van ruim 4 miljard voor 2014 zijn voorlopig van tafel. Dat betekent dat de nul lijn in de zorg ook niet doorgaat. In augustus bekijkt het kabinet of deze ingrepen nog nodig zijn.
 • Het plan van het kabinet om bedrijven te verplichten om vijf procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, vindt voorlopig geen doorgang. De overheid en de werkgevers gaan de komende 14 jaar proberen in totaal 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Indien dat niet lukt, dan wordt de verplichte quotering in 2017 opnieuw bekeken.


Welke wijzigingen komen er wel?

 • Er komt een betere overbruggingsregeling voor mensen die al met werken gestopt zijn en getroffen worden door de verhoging van de AOW-leeftijd. Hun inkomensachteruitgang wordt gecompenseerd tot 200 procent van het minimumloon per persoon en tot 300 procent voor een huishouden.
 • Er komen 35 werkpleinen, die mensen moeten begeleiden bij het zoeken van werk.
 • De sociale partners willen beperking van de flexcontracten.
 • Er moet een verbod komen op nulurencontracten in de zorg.


Pensioenopbouw

Het regeerakkoord verlaagde het maximale percentage dat mensen via hun loonstrookje aan pensioen konden opbouwen van 2,15 naar 1,75 procent van het bruto inkomen. De onderhandelaars (kabinet, werkgevers en werknemers) gaan deze maatregel de komende maanden heroverwegen.
 

Bron: De Telegraaf

 • Bel: 0486 – 820 222
 • Contact opnemen
  • Naam*

   Woonplaats*

   Telefoonnummer*

   E-mail*

   Bel mij*
     Overdag
     's Avonds
   Opmerkingen

   (*) Zijn verplichte velden

Slim besparen op AWBZ?

lees meer..

Waarom een Hypotheek BV? Bekijk het rekenvoorbeeld!
Inschrijven nieuwsbrief