Samen werken aan een nieuwe toekomst!
BoekZo! - Boekhouden en belastingen SelectZo - Werving en selectie Stamrecht BV - Dé grootste stamrecht specialist van Nederland PensioenBV.nu - De grootste PensioenBV specialist

Leningen van de BV

Iedere BV heeft de mogelijkheid een lening te sluiten. Dat kan met een derde, met de eigenaar van de BV, de DGA, of met uw onderneming.

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat leningen met de DGA altijd schriftelijk vastgelegd dienen te worden. Daarvoor moet er een aantal afspraken worden gemaakt op het gebied van:


Indien u geld leent van de BV om privé een hoge(re) rente te kunnen krijgen op een privé spaarrekening, dan moet u de in privé genoten rente volledig door betalen aan de BV. Zo krijgt u daar ook een aardig rendement.

Hoe bepaalt u de zakelijke rente van een lening bij uw BV?

U gaat naar een bank en vraagt een offerte voor een vergelijkbaar bedrag met vergelijkbare voorwaarden. Of met andere woorden: neem de spaarrente die de BV zou ontvangen met een risico-opslag percentage van minimaal 2%. Het moge duidelijk zijn dat hoe hoger het risico voor de schuldeiser/BV is dat de lening niet wordt terugbetaald, hoe hoger de rente zal zijn. Een aantal belastingdiensten, maar niet allen, eist daarnaast voor leningen een zekerheid in de vorm van een pandrecht (voor roerende zaken) of een hypotheekrecht (voor onroerende zaken).

In principe dient de volledige lening zakelijk te zijn. Of anders gezegd: indien u zelf schuldeiser zou zijn, zou u dan onder deze voorwaarden met een willekeurige derde de betreffende lening afsluiten?

Aflossen moet altijd op de lening. De manier waarop is bespreekbaar.
U kunt aflossen in termijnen, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Maar het is ook mogelijk het geleende bedrag in een keer af te lossen na 5 of 10 jaar, of misschien wel nog langer.

Wel moet u er op letten dat de aflossingen zodanig geregeld zijn, dat de BV zonder moeite de loonbelasting over de periodieke uitkeringen steeds kan blijven betalen. Desnoods kunt u de netto uitkeringen verrekenen met de openstaande schuld.

Wilt u een lening verstrekken vanuit de BV aan uzelf of anderen? Neem dan contact met ons op: info@hypotheekbv.com of 0486-416299.

De kosten van een lening bij uw BV

Wij geven u kosteloos een model leningovereenkomst. Toch adviseren we u dergelijke ingewikkelde overeenkomsten niet zelf op te stellen. Wij kunnen voor u een overeenkomst op maat leveren, die voldoet aan alle eisen. De kosten daarvoor bedragen € 100,- ex BTW.

Wij raden u aan niet meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen.
Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen betalen, raden wij u aan een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen.

Hypothecaire lening voor de eigen woning

De BV kan met u een lening aangaan zodat de schuld die u voor de eigen woning bent aangegaan, wordt afgelost. Indien het om een voortzetting gaat van de bestaande lening, dan blijft de bestaande renteaftrek voor de eigen woning bestaan. Het enige verschil is dat u niet meer aan de bank betaalt, maar rechtstreeks aan uw eigen BV.

In uw privésituatie verandert er dus niets.

De BV heeft dan het geld dat ze voorheen had niet meer op haar bankrekening staan tegen de spaarrente, maar heeft in plaats daarvan een vordering op u tegen een hogere rente. Zie ook de tekst onder: "Leningen van de BV", hierboven. Voor de BV is dat gunstig. De BV krijgt immers een hoger rendement, want de bankmarge wordt als het ware overgenomen in de BV. Het nadeel is wel dat het geld wat voor de aflossing van de lening gebruikt is, ook daadwerkelijk weg is uit de BV. Dan is het nog maar de vraag of de bank bereid is om u dezelfde lening tegen de zelfde voorwaarden te verstrekken, mocht u daar om vragen.

Wederom let op: zorg er altijd voor dat de lening geheel of gedeeltelijk tijdig wordt afgelost om er zeker van te zijn dat de BV de loonbelasting over de periodieke uitkeringen en eventueel ook de netto-periodieke uitkeringen aan uzelf kan betalen.

Wilt u een lening verstrekken vanuit de BV aan uzelf of anderen? Neem dan contact met ons op: info@hypotheekbv.com  of telefonisch: 0486-416299.

Indien nodig kunnen wij onze notaris inschakelen voor het opstellen van een eigen woning leningovereenkomst en hypothecaire inschrijving. U betaalt dan zelf de notariskosten. Voor de bemiddeling vragen wij € 75,- ex BTW.
Fiscaal gezien is dit meestal de veiligste methode bij eigen woningleningen. Wij raden u af om meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen.

Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen betalen, raden wij u aan om een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen.

Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden (€ 17.500 regeling)

Goedkeuring
De Staatssecretaris van Financiën heeft uit de praktijk signalen ontvangen omtrent de kleine rekening-courant, een wisselend tegoed of tekort bij de BV. Bij kleine rekening-courant verhoudingen bij een BV wordt vaak geen rente in aanmerking genomen.
Daarnaast wil de Staatssecretaris van Financiën de administratieve lasten verminderen. Daarom geeft hij zijn goedkeuring aan de DGA om de rente niet als resultaat aan te merken indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:


Wij raden u aan niet meer dan 50% van de gelden in de BV uit te lenen.

Om belastingen bij overlijden zoals erfbelasting (als de vrijstelling wordt overschreden) en dividendbelasting (eventueel) te kunnen betalen, raden wij u aan om een overlijdensrisico verzekering in stand te houden of af te sluiten, om de leningen bij overlijden te kunnen terug te betalen.

TIP: de website van de belastingdienst over "geld lenen van uw BV "

Zie ook: Hypotheekregels vanaf 2013

Contact opnemen

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Dan kunt u via onze website meer informatie opvragen. Als u het onderstaande formulier invult dan neemt een van onze specialisten op het gebied van Hypotheek BV's contact met u op. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op: 0486 – 820 222. Wij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00-18:00 uur.

Naam:
*
Woonplaats:
*
Telefoonnummer:
*
E-mail:
*
Bel mij:
Overdag
's Avonds
Opmerkingen:
 
 • Bel: 0486 – 820 222
 • Contact opnemen
  • Naam*

   Woonplaats*

   Telefoonnummer*

   E-mail*

   Bel mij*
     Overdag
     's Avonds
   Opmerkingen

   (*) Zijn verplichte velden

Slim besparen op AWBZ?

lees meer..

Waarom een Hypotheek BV? Bekijk het rekenvoorbeeld!
Inschrijven nieuwsbrief