Samen werken aan een nieuwe toekomst!
BoekZo! - Boekhouden en belastingen SelectZo - Werving en selectie Stamrecht BV - Dé grootste stamrecht specialist van Nederland PensioenBV.nu - De grootste PensioenBV specialist

Besparen op eigen bijdrage AWBZ

Bij het storten van privevermogen als aandelenkapitaal in een (nieuw op te richten besloten vennootschap (BV), verschuift vermogen van Box 3 naar Box 2.

Als gevolg hiervan kan bijvoorbeeld recht ontstaan op toeslagen met vermogenstoets en is bij AWBZ-zorg een lager inkomen van toepassing. Immers het "vermogen" dat zich bevindt in box 2 telt NIET mee bij de vaststelling van het belastbaar inkomen, waardoor dit belastbaar inkomen lager wordt. Fiscaal wordt in de vennootschapsbelasting het rendement op het vermogen wel belast, maar deze vennootschapsbelasting telt weer niet mee bij het belastbaar inkomen van u privé.

Met name bij gedwongen opname in een instelling kan dit een groot voordeel opleveren. Stel er is een vermogen van € 500.000 in Box 3. Dit vermogen telt voor 4% mee bij de bepaling van uw belastbaar inkomen.

Op grond van de huidige regeling voor de eigen bijdrage AWBZ (onder andere verpleeghuizen) telt niet alleen de belaste grondslag in Box 3 mee voor de bepaling van de eigen bijdrage. Maar aanvullend wordt tevens een (fictief) rendement berekend van 8% van dit vermogen in Box 3.

Inbreng van dit vermogen in een BV (als aandelenkapitaal) leidt tot het verdwijnen van het box-3 vermogen en daarmee vervalt 12% als grondslag voor de eigen bijdrage. In de jaren dat er dividend wordt uitgekeerd wordt dit wel als inkomen meegenomen, maar u bent helemaal vrij om al dan niet dividend uit te keren.

Het oprichten van een BV, en het onderbrengen van het vermogen van vader of moeder in deze BV als aandelenkapitaal, kan de eigen bijdrage dus aanmerkelijk omlaag brengen.

Onderstaand een berekening op basis van de situatie dat er een banktegoed is van 300000 euro. Vervolgens wordt besloten een BV op te richten en daarin 250000 euro als aandelenkapitaal te storten. Het box 3 vermogen wordt daarmee 250.000 euro lager, waarmee ook de grondslag van het BIJDRAGEPLICHTIG INKOMEN (waarover de eigen bijdrage wordt berekend) aanmerkelijk wordt verlaagd. De eigen bijdrage wordt verlaagd in het voorbeeld van euro 2.189 per maand (het maximum voor 8% WTGC korting) tot €1.290,- per maand.

De wijze van berkening van de eigen bijdrage is erg complex, en de onderstaande berekening is een benadering en een voorbeeld, met bedragen afgrond naar honderd euro. Betreft de berekening 2013 voor alleenstaande 65 plus. Opgenomen en hoge eigen bijdrage.

U kunt de methode van eigen bijdrage berekening bekijken op www.hetcak.nl

Prijzen

Het oprichten van een AWBZ BV kost € 400,- ex BTW, te vermeerderen met € 350,- ex BTW voor onze advieskosten.

Vóór oprichting BV

BOX 1 INKOMEN WERK EN WONING      
AOW     14000
Pensioen     9000
      23000
       
Woning     2300
       
Aftrek wegens lage eigen woningschuld     -2300
Totaal inkomen werk en woning     23000
BOX 2 AANMERKELIJK BELANG      
      N.V.T.
BOX 3 VOORDEEL SPAREN EN BELEGGEN      
Banktegoeden     300000
Heffingvrij vermogen     -21000
Voordeel sparen en beleggen     279000
       
Vastgesteld rendement   279000  
  Tegen 4%  
Totaal inkomen sparen en beleggen     11160
BELASTBAAR INKOMEN      
Totaal BOX 1     23000
Totaal BOX 2     N.V.T.
Totaal BOX 3     11160
       
VERZAMELINKOMEN     34160
Verschuldigde belasting     -5600
      28560
AF: Premie ZKV, zakgeld, vaste aftrek e.d.     -11000
BIJ: 8% bijtelling grondslag     22320
       
Bijdrage plichtig inkomen     39880
De berekening voor de eigen bijdrage      
Maximaal per maand   2189
AF: 8% Wtgc korting     p.m.

Na oprichting BV

BOX 1 INKOMEN WERK EN WONING      
AOW     14000
Pensioen     9000
      23000
       
Woning     2300
       
Aftrek wegens lage eigen woningschuld     -2300
Totaal inkomen werk en woning     23000
BOX 2 AANMERKELIJK BELANG      
      Naam BV
BOX 3 VOORDEEL SPAREN EN BELEGGEN      
Banktegoeden     50000
Heffingvrij vermogen     -21000
Voordeel sparen en beleggen     29000
       
Vastgesteld rendement   279000  
  Tegen 4%  
Totaal inkomen sparen en beleggen     1160
BELASTBAAR INKOMEN      
Totaal BOX 1     23000
Totaal BOX 2     -
Totaal BOX 3     1160
       
VERZAMELINKOMEN     24160
Verschuldigde belasting     -2500
      21660
AF: Premie ZKV, zakgeld, vaste aftrek e.d.     -5800
BIJ: 8% bijtelling grondslag     2320
       
Bijdrage plichtig inkomen     15480
De berekening voor de eigen bijdrage      
15480 per maand   1290
AF: 8% Wtgc korting     p.m.

 

Contact opnemen

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Dan kunt u via onze website meer informatie opvragen. Als u het onderstaande formulier invult dan neemt een van onze specialisten op het gebied van Hypotheek BV's contact met u op. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op: 0486 – 820 222. Wij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00-18:00 uur.

Naam:
*
Woonplaats:
*
Telefoonnummer:
*
E-mail:
*
Bel mij:
Overdag
's Avonds
Opmerkingen:
 
 • Bel: 0486 – 820 222
 • Contact opnemen
  • Naam*

   Woonplaats*

   Telefoonnummer*

   E-mail*

   Bel mij*
     Overdag
     's Avonds
   Opmerkingen

   (*) Zijn verplichte velden

Slim besparen op AWBZ?

lees meer..

Waarom een Hypotheek BV? Bekijk het rekenvoorbeeld!
Inschrijven nieuwsbrief